Hyttefelt Solheim

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Solhytten
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: ca. 10 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområdet og tomtearbeider.
Etablering av veger og opparbeidelse av VA-anlegg