Hyttefelt Tjørhomfjellet

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Tjørhomfjellet AS/Sirdal alpin
  • Oppstart: 2004
  • Ferdig: Pågår
  • Kontraktsum: Ca. 30 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområdet og tomtearbeider.
Etablering av veger og opparbeidelse av VA-anlegg. Opparbeidelse av p-plasser og grunnarbeider for alpinanlegg.