Knabensanden erosjonssikringen og masseflytting

Fakta

  • Tjenester: Plastring/Erosjonssikring | Masseflytting
  • Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune
  • Oppstart: August 2011
  • Ferdig: November 2012
  • Kontraktsum: Ca. 20 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnvannssenking og masseflytting, samt etablering av kanaler og sandfilter.