Kvitfjell vindpark, Tromsø

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: Prime Capital AG
  • Oppstart: November 2017
  • Ferdig: November 2019
  • Kontraktsum: ca. 450 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektet pågår. Grunnarbeider og infrastruktur vil starte primo november 2017. Bygging av servicebygg starter våren 2018 med sluttføre høsten 2018. Støpning av 67 turbinfundamenter starter sommeren 2018. Kontrahering av entreprenører våren 2018.