Ledningsgrøft fra Kviamarka til Nærbø

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Jæren Everk
  • Oppstart: 2011
  • Ferdig: 2012
  • Kontraktsum: ca. 14 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Fjernvarme-/kabel- og vannledningsgrøft fra Nærbø til Kviamarka.