Lindesnes vindpark

Fakta

  • Tjenester: Vindkraft
  • Oppdragsgiver: Asko Fornybar AS
  • Oppstart: November 2018
  • Ferdig: Mai 2019
  • Kontraktsum: Ca. 10 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Prosjektet omfatter oppgradering av 750 meter eksisterende vei, etablering av 550 meter med ny vei og ca. 1 km nytt kabelanlegg, to oppstillingsplasser og to vindmøllefundamenter.

Disse to vindmøllene er de to siste i ASKO fornybar sin portefølje og sammen med de på Skurvenuten og Tindafjellet vil de bidra til at ASKO vil være selvforsynt med energi.