Du er her:
Lindesnes vindpark

Lindesnes vindpark

Tjenester:

Prosjektet omfatter oppgradering av 750 meter eksisterende vei, etablering av 550 meter med ny vei og ca. 1 km nytt kabelanlegg, to oppstillingsplasser og to vindmøllefundamenter.

Disse to vindmøllene er de to siste i ASKO fornybar sin portefølje og sammen med de på Skurvenuten og Tindafjellet vil de bidra til at ASKO vil være selvforsynt med energi.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa