Næring- og boligområde på Stokkalandsmarka

Fakta

  • Tjenester: Boligfelt | Industripark | VA-anlegg | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Hå kommune
  • Oppstart: August 2016
  • Ferdig: Mai 2018
  • Kontraktsum: ca. 95 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av lekeplasser, grøntarealer, veganlegg, vann og avløpsanlegg for utvidelse til Stokkalandsmarka bolig og næringsområde.