Omkjøringsveg Bjorhaug, Hå kommune

Fakta

  • Tjenester: Veibygging
  • Oppdragsgiver: Hå kommune
  • Oppstart: Februar 2015
  • Ferdig: Mars 2016
  • Kontraktsum: Ca. 20 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Forlenge eksisterende veg Bjorlandsslettå ned til Bernervegen. Prosjektet er en del av en planlagt omkjøringsveg rundt Nærbø. Arbeidet inkluderer også to kulverter og ca. 1200 m. VA.