Du er her:
Omkjøringsveg Brusand

Omkjøringsveg Brusand

Prosjektet omfatter utvidelse av Fv 44 med ny kulvert og omkjøringsvei nordøst for Brusand. Nye gang- og sykkelveier og utvidelse av parkeringsplass.
Omlegging av områdets VA-system. Ny trasé for overvannsledninger fra Stokkalandsveien til Rennå, samt 5 nye støyskjermer i planområdet.

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
lise
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder