Du er her:
Omkjøringsveg Brusand

Omkjøringsveg Brusand

Prosjektet omfatter utvidelse av Fv 44 med ny kulvert og omkjøringsvei nordøst for Brusand. Nye gang- og sykkelveier og utvidelse av parkeringsplass.
Omlegging av områdets VA-system. Ny trasé for overvannsledninger fra Stokkalandsveien til Rennå, samt 5 nye støyskjermer i planområdet.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1