Posten og Bring – ny terminal på Ganddal

Fakta

  • Tjenester: Masseflytting | Logistikksentraler
  • Oppdragsgiver: Posten Eiendom Stavanger AS
  • Oppstart: August 2016
  • Ferdig: Desember 2016
  • Kontraktsum: Ca. 30 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Masseutskiftinger, tomteopparbeidelse. Tomten er på 60000 m2