Du er her:
Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann, samt etablering av ny kloakkpumpestasjon på parkeringsplassen ved Åkra kirke, og ny pumpeledning. De alle fleste stikkledninger ligger som fellessystem. Berørte hagearealer skal reetableres til opprinnelig stand. Eksisterende veg skal reetableres etter dagens stand

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa