Du er her:
Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann, samt etablering av ny kloakkpumpestasjon på parkeringsplassen ved Åkra kirke, og ny pumpeledning. De alle fleste stikkledninger ligger som fellessystem. Berørte hagearealer skal reetableres til opprinnelig stand. Eksisterende veg skal reetableres etter dagens stand

Relaterte referanser

Phus
hana
arnanipa
ragla
fjern
flommm
57882553_2376578235720997_473614208462749696_n
Risa 1 Foto Tor Sindre Tjomlid, Avisen Agder
Rubetødnane - risa