Du er her:
Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prestavegen kloakksanering etappe 2

Prosjektet omfatter utskiftning av gamle ledninger, etablering av nye ledninger etter separatsystem, som betyr at det skilles mellom kloakk og overvann, samt etablering av ny kloakkpumpestasjon på parkeringsplassen ved Åkra kirke, og ny pumpeledning. De alle fleste stikkledninger ligger som fellessystem. Berørte hagearealer skal reetableres til opprinnelig stand. Eksisterende veg skal reetableres etter dagens stand

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6