Rassikring fv. 42 Gyadalen – Totalentreprise

Fakta

  • Tjenester: Fjellsikring | Tunnel
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen, Region Vest
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: Totalsum ca. 175 mill, andel Risa ca. 54 mill.
  • Entrepriseform: Totalentreprise

Risa har utført prosjektet i arbeidsfellesskap med Kruse Smith Entreprenør AS.
Prosjektet omfatter rassikring av Fv. 42 Gyadalen i Eigersund kommune.  Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av hovedvei i dagen ca. 1900 m, og tunnel på 1030 meter inklusiv elektro – og sikkerhetsutrustning i tunnelen. Alt iht. Statens vegvesens håndbøker, retningslinjer og gjeldene normaler.  Vegen er bygget i dimensjoneringsklasse S2, med vegbredde 8,5 meter.  Tunnelen er i tunnelklasse B, med profil T 9,5. og lengde ca. 1030 meter.