Rehabilitering av E39 Kirkheitunnelen, Mandal

Fakta

  • Tjenester: Rehabilitering tunneler
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Juni 2016
  • Ferdig: Desember 2016
  • Kontraktsum: ca. 46 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Rehabilitering  og oppgradering av tunnelen etter Tunnelsikkerhetsforskriften.
Kirkeheitunnelen er ca. 845 meter. Arbeidene omfatter elektroarbeider med etablering av nye kabelstiger, rør, lys, nødstasjoner, skilt, kabling, jording, etc., overvannsanlegg og kummer. Bolter, vann og frostsikring, samt ny bankett og betongføringskant.