Rekefjord Stone East

Fakta

  • Tjenester: Knuseverk | Sprengning og boring
  • Oppdragsgiver: Rekefjord Stone AS
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: Pågår
  • Kontraktsum: ca. 80 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Risa leverer fjellmasser til Rekefjord Stone AS sin knuser for produksjon av ferdigvarer.
Risa utfører også boring, sprenging, meisling av spesialstein, transport og lasting av båter.

Se video fra storsalve i Rekefjord