Rubetødnane hyttefelt

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinneshyttå AS
  • Oppstart: November 2016
  • Ferdig: 2019
  • Kontraktsum: Ca. 11 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområde og tomtearbeider.
Etablering av veger, opparbeidelse av VA-anlegg og skiløyper.