Rv.13 Elektrotekniske installasjoner og oppgradering av tunneler

Fakta

  • Tjenester: Rehabilitering tunneler
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 29 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Elektrotekniske installasjoner og oppgradering av fem vegtunneler på rv.13 mellom Vindsvik og Nesvik i Rogaland, total vegstrekning ca. 3 km. I tunnelene skal det utføres noe strossing for å få full høyde i kjøreboksen. Noe eksisterende vann/frostsikring av PE-skum skal påføres sprøytebetong i tillegg skal fjellsikring og vann/frostsikring suppleres. Det legges gjennomgående kabelgrøft på det meste av strekningen. En tunnel er over 500 m, her skal det installeres komplett elektroteknisk anlegg med kommunikasjon til VTS. De andre tunnelene skal det monteres belysning.