Rv. 13 Ryfast – E19 G/S-vei Solbakk – Strandastøa

Fakta

  • Tjenester: Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: November 2016
  • Ferdig: Mars 2019
  • Kontraktsum: Ca. 27 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Ny riksvei 13 mellom Strandastøa og Solbakk, samt ny gang, sykkel- og tursti langs sjøen. Det ble fremført VA som i dag er tilknyttet hovedvannledning på Tau og som er blitt vannforsyning for brannvann i Ryfylketunnelen og fremtidig ekstra vannforsyning mot Jørpeland. I tillegg er det lagt ned betydelige mengder høyspentkabler, hvor noe av dette sikrer strømforsyningen til Ryfylketunnelen.