Du er her:
Rv. 13 Ryfast – E19 G/S-vei Solbakk – Strandastøa

Rv. 13 Ryfast – E19 G/S-vei Solbakk – Strandastøa

Tjenester:

Ny riksvei 13 mellom Strandastøa og Solbakk, samt ny gang, sykkel- og tursti langs sjøen. Det ble fremført VA som i dag er tilknyttet hovedvannledning på Tau og som er blitt vannforsyning for brannvann i Ryfylketunnelen og fremtidig ekstra vannforsyning mot Jørpeland. I tillegg er det lagt ned betydelige mengder høyspentkabler, hvor noe av dette sikrer strømforsyningen til Ryfylketunnelen.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6