Du er her:
RV 510 Solasplitten

RV 510 Solasplitten

Bygging av 4 km ny Rv 510 fra E39 på Forus til Sømmevågen ved Stavanger lufthavn. Prosjektet omfatter også 200 m tunnell, 300 m miljøkulvert på 100 – 300 m, 6 overgangsbruer, 3 underganger og langsgående støyskjerming.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6