RV 510 Solasplitten

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Tunnel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: 2010
  • Ferdig: 2012
  • Kontraktsum: ca. 420 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Bygging av 4 km ny Rv 510 fra E39 på Forus til Sømmevågen ved Stavanger lufthavn. Prosjektet omfatter også 200 m tunnell, 300 m miljøkulvert på 100 – 300 m, 6 overgangsbruer, 3 underganger og langsgående støyskjerming.