Du er her:
Rv13 Kilane – Hålandsosen, vei-og tunnelbygging

Rv13 Kilane – Hålandsosen, vei-og tunnelbygging

Bygging av 4980m ny riksveg mellom Kilane og Hålandsosen i Suldal kommune.

Prosjektet består av to delprosjekt:
– Tunnel Osberg, 630m tunnel og 720m veg i dagen (rassikringsprosjekt).
– Breddeutvidelse Kilane – Osberg, 3630m veg i dagen inkl. ei bru med spennvidde 10m.

Se video fra prosjektet.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6