Rv13 Kilane – Hålandsosen, vei-og tunnelbygging

Fakta

  • Tjenester: Fjellsikring | Tunnel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: Mars 2009
  • Ferdig: Desember 2011
  • Kontraktsum: Ca. 113 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Bygging av 4980m ny riksveg mellom Kilane og Hålandsosen i Suldal kommune.

Prosjektet består av to delprosjekt:
– Tunnel Osberg, 630m tunnel og 720m veg i dagen (rassikringsprosjekt).
– Breddeutvidelse Kilane – Osberg, 3630m veg i dagen inkl. ei bru med spennvidde 10m.

Se video fra prosjektet.