Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Fakta

  • Tjenester: Betongarbeider | Tunnel | Veibygging
  • Oppdragsgiver: Statens vegvesen
  • Oppstart: April 2014
  • Ferdig: Oktober 2018
  • Kontraktsum: Totalsum ca. 1 mrd, andel Risa ca. 450 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Ryfast er forbindelsen mellom Nord Jæren og Ryfylke. Den består av Ryfylketunnelen fra Strand til Hundvåg og Hundvågtunnelen fra Hundvåg til Stavanger som avlastning for dagen bybru. I samme prosjekt bygges Eiganestunnelen som er tunnel for E39 under byen fra Schancheholen til Tasta. Delprosjektet Ryfast E05 Hundvågtunnelen innbefatter 900 m med tunnelramper fra Buøy og ned til/opp fra Hundvågtunnelen samt 4,5 km av selve Hundvågtunnelen. Det er en tunnel med to løp.

Prosjektet er tildelt arbeidsfellesskapet KruseRisa ANS der Risa sitt arbeid har bestått i opplasting og utkjøring av 850.000 teoretisk fm3 fjell, vegbygging i tunnel (ca 11 km) samt grøfter og kabelarbeid i tunnel. Det vil bli lagt ca 265 km med trekkerør og 30km med VA- og drensrør i tunnelen. Risa har også ansvar for en dagsone med 1,5 km med vei samt VA-anlegg og kabelanlegg. I forbindelse med prosjektet har fjellmasser blitt transportert med båt fra Hundvåg til Fiskå for utfylling i sjø (nytt landområde) og vi har også hatt ansvar for tildekking av 100.000 m2 med forurenset sjøbunn i Bangarvågen som ligger rett ved prosjektområdet.