Du er her:
Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Rv13 Ryfast E05 Hundvågtunnelen

Ryfast er forbindelsen mellom Nord Jæren og Ryfylke. Den består av Ryfylketunnelen fra Strand til Hundvåg og Hundvågtunnelen fra Hundvåg til Stavanger som avlastning for dagen bybru. I samme prosjekt bygges Eiganestunnelen som er tunnel for E39 under byen fra Schancheholen til Tasta. Delprosjektet Ryfast E05 Hundvågtunnelen innbefatter 900 m med tunnelramper fra Buøy og ned til/opp fra Hundvågtunnelen samt 4,5 km av selve Hundvågtunnelen. Det er en tunnel med to løp.

Prosjektet er tildelt arbeidsfellesskapet KruseRisa ANS der Risa sitt arbeid har bestått i opplasting og utkjøring av 850.000 teoretisk fm3 fjell, vegbygging i tunnel (ca 11 km) samt grøfter og kabelarbeid i tunnel. Det vil bli lagt ca 265 km med trekkerør og 30km med VA- og drensrør i tunnelen. Risa har også ansvar for en dagsone med 1,5 km med vei samt VA-anlegg og kabelanlegg. I forbindelse med prosjektet har fjellmasser blitt transportert med båt fra Hundvåg til Fiskå for utfylling i sjø (nytt landområde) og vi har også hatt ansvar for tildekking av 100.000 m2 med forurenset sjøbunn i Bangarvågen som ligger rett ved prosjektområdet.

 

 

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6