Du er her:
Sentralt trafikkareal Stavanger lufthavn, Sola

Sentralt trafikkareal Stavanger lufthavn, Sola

Tjenester:

Prosjektet er en del av en omfattende omstrukturering av infrastrukturen på flyplassens landside. Dette inkluderer veier, gangveier og plasser, samt utvidelse av parkeringshus, helikopterterminal og flyterminal.  Arbeidene omfatter grunn-, anleggs- og gartnerarbeider inkl. VA-anlegg samt baldakiner og vindskjermer.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1