Sentralt trafikkareal Stavanger lufthavn, Sola

Fakta

  • Tjenester: Flyplass
  • Oppdragsgiver: Avinor
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 42 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Prosjektet er en del av en omfattende omstrukturering av infrastrukturen på flyplassens landside. Dette inkluderer veier, gangveier og plasser, samt utvidelse av parkeringshus, helikopterterminal og flyterminal.  Arbeidene omfatter grunn-, anleggs- og gartnerarbeider inkl. VA-anlegg samt baldakiner og vindskjermer.