Sinneslia hyttefelt

Fakta

  • Tjenester: Hyttefelt
  • Oppdragsgiver: Sinnes og Sol tomteutvikling AS
  • Oppstart: Mai 2018
  • Ferdig: 2020
  • Kontraktsum: Ca. 19 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsentreprise

Teknisk infrastruktur for hytteområde og tomtearbeider.
Etablering av veger, opparbeidelse av VA-anlegg, friområder og skiløyper.