Småbåthavn Rennesøy

Fakta

  • Tjenester: Plastring/Erosjonssikring
  • Oppdragsgiver: Gangenessjøen AS
  • Oppstart: 2009
  • Ferdig: 2010
  • Kontraktsum: Ca. 15. mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av gang- og sykkelvei langs Fv. 576 og havneområde med molo