Sola NAWSARH EBA BF – ny helikopterbase på Sola.

Flyplass - Risa

Fakta

  • Tjenester: Næringsbygg | Flyplass
  • Oppdragsgiver: AF gruppen
  • Oppstart: 2015
  • Ferdig: 2016
  • Kontraktsum: ca. 13 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider for hangar, administrasjonsbygg og tekniskbygg. Utendørs oppstillingsplass, flyside. VA-anlegg og P-plasser.
I alt skal det bygges ca. 6 000 m2 BTA nybygg og etableres rundt 15 000 m2 utomhus anlegg.