Suldalslågen – stabilisering og erosjonssikring

Fakta

  • Tjenester: Plastring/Erosjonssikring | Flomsikring
  • Oppdragsgiver: Suldal kommune
  • Oppstart: Januar 2016
  • Ferdig: Juni 2016
  • Kontraktsum: ca. 5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Stabilisering ved terrengavlasting, forsterkning av adkomstveg og erosjonssikring av elveløp.