Du er her:
Svertingstad næringsområde

Svertingstad næringsområde

Opparbeidelse av nytt næringsområde på Svertingstad i Time kommune. Arbeidene omfatter masseutskifting og fylling, etablering av ny veg- og nytt VA-anlegg, etablering av nytt grøntområde og klargjøring av næringstomter.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6