Svertingstad næringsområde

Fakta

  • Tjenester: Industripark | Masseflytting
  • Oppdragsgiver: Time kommune
  • Oppstart: 2013
  • Ferdig: 2014
  • Kontraktsum: ca. 46 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse av nytt næringsområde på Svertingstad i Time kommune. Arbeidene omfatter masseutskifting og fylling, etablering av ny veg- og nytt VA-anlegg, etablering av nytt grøntområde og klargjøring av næringstomter.