Kviamarka næringsmiddelpark, Hå kommune

Fakta

  • Tjenester: Næringsbygg | Industripark
  • Oppdragsgiver: Tine Meieriet Sør, Prima Jæren, Miljøgartneriet, Jærkylling
  • Oppstart: 2009
  • Ferdig: 2011
  • Kontraktsum: ca. 70 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Opparbeidelse og masseutskifting av hele industriområdet inkl. infrastruktur.

Grunnarbeider, utomhusanlegg og VA-anlegg for bla. Tine Meieriet Jæren, Prima Jæren, Miljøgartneriet og Jærkylling.