Du er her:
Tjensvoll gravlund. Utvidelse – grunnarbeider

Tjensvoll gravlund. Utvidelse – grunnarbeider

Tjenester:

Utvide Tjensvoll gravlund med inntil ca 1585 urnegraver og 785 kistegraver. Samt opprusting av eksisterende prosesjonsveg og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Utvidelsen gjøres ved å utvide 2 eksisterende gravfelt, samt opparbeidelse av 2 nye gravfelt. I kistefelt har vi utført full masseutskifting.

Relaterte referanser

referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1