Tjensvoll gravlund. Utvidelse – grunnarbeider

Fakta

  • Tjenester: Masseflytting
  • Oppdragsgiver: Stavanger Kommune
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 5,5 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Utvide Tjensvoll gravlund med inntil ca 1585 urnegraver og 785 kistegraver. Samt opprusting av eksisterende prosesjonsveg og utvidelse av eksisterende parkeringsplass. Utvidelsen gjøres ved å utvide 2 eksisterende gravfelt, samt opparbeidelse av 2 nye gravfelt. I kistefelt har vi utført full masseutskifting.