Topparbeid Ertsmyra stasjon

Fakta

  • Tjenester: Stasjonsutbygging
  • Oppdragsgiver: ABB AB
  • Oppstart: 2016
  • Ferdig: 2018
  • Kontraktsum: ca. 190 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Grunnarbeider og etablering av en ny transformatorstasjon og likeretterstasjon Ertsmyra som er en del av prosjektene NordLink og Vestre korridor.