Du er her:
Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord Jæren-B1

Utvidelse Sentralrenseanlegg Nord Jæren-B1

Tjenester:

Sentralrenseanlegget Nord – Jæren skal utvides og bygges om med aktivslam for overholdelse av sekundærensekravet. Som del av dette arbeidet skal det etableres ny adkomst til eksisterende fjellanlegg og eksisterende fjellanlegg skal bygges om, renoveres og utvides med nye fjellhaller og nye funksjoner.
Masseuttak på ca. 200 000 m3 sprengstein. Ferdig anlegg har et effektivt anleggsareal på ca. 19000 m2.

 

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa