Du er her:
VA sanering Notvegen, Sola

VA sanering Notvegen, Sola

Tjenester:

Sanering av eksisterende VA-anlegg og gjenoppbygging av veg.
Anlegget omfatter legging av hovedvannledning 150-200mm SJK C64: ca. 900 meter, hovedvannledning 75mm PE: ca. 50 meter, spillvannsledning 160mm PVC: ca. 850 meter, overvannsledning 200 – 1200mm BTG: ca. 900 meter og stikkledninger: ca. 1200 meter

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6