Vannforsyning Undheim Etappe 2

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: IVAR IKS
  • Oppstart: 2012
  • Ferdig: 2012
  • Kontraktsum: ca. 5,5 mill
  • Entrepriseform: ut

Nyanlegg på ca. 2800 m. Ø225 mm PVC vannledning, kummer og grunn- og fundamentabeid for pumpestasjon. Traseen krysser fylkesveg, kommunale veger og bekker.