Du er her:
Viking Stadion, Stavanger

Viking Stadion, Stavanger

Anleggets grunnareal på 1 etg er ca 22.000 m² (fotavtrykk inkl gressmate på ca 10.000 m²) I hele første etasje og hovedtribune 2/3/4 etasjer er innredet ca 16.000 m² til kontorer, VIP område, salgsboder og toaletter. Risa har utført grunnarbeid, masseutskifting, rør, vann og kabelgater, asfalt og parkmessig opparbeiding, trafikkavvikling.

Relaterte referanser

rogfast
e6
Bilde4
Bilde3
Bilde2
Bilde1
Phus
hana
arnanipa