Du er her:
Viking Stadion, Stavanger

Viking Stadion, Stavanger

Anleggets grunnareal på 1 etg er ca 22.000 m² (fotavtrykk inkl gressmate på ca 10.000 m²) I hele første etasje og hovedtribune 2/3/4 etasjer er innredet ca 16.000 m² til kontorer, VIP område, salgsboder og toaletter. Risa har utført grunnarbeid, masseutskifting, rør, vann og kabelgater, asfalt og parkmessig opparbeiding, trafikkavvikling.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6