Viking Stadion, Stavanger

Fakta

  • Tjenester: Idrettsanlegg | Masseflytting
  • Oppdragsgiver: Kruse Smith AS
  • Oppstart: 2003
  • Ferdig: 2004
  • Kontraktsum: ca. 11 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Anleggets grunnareal på 1 etg er ca 22.000 m² (fotavtrykk inkl gressmate på ca 10.000 m²) I hele første etasje og hovedtribune 2/3/4 etasjer er innredet ca 16.000 m² til kontorer, VIP område, salgsboder og toaletter. Risa har utført grunnarbeid, masseutskifting, rør, vann og kabelgater, asfalt og parkmessig opparbeiding, trafikkavvikling.