VVA- Gudmestadvegen til nye Bø skole, Nærbø

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Hå kommune
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 21 mill
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Nytt VVA anlegg for nye Bø skole, nye og eksisterende boligområder. Ca 1200 m med VA. Opptil ø1600 overvann og grøftedybder stort sett fra 3,5-7m. Bygging av ca 220 m gang- og sykkelvei samt stedstøpt gangkulvert.