VVA-sanering Båtvegen, m.fl. – Etappe 3

Fakta

  • Tjenester: VA-anlegg
  • Oppdragsgiver: Sola kommune
  • Oppstart: 2014
  • Ferdig: 2015
  • Kontraktsum: ca. 24 mill.
  • Entrepriseform: Utførelsesentreprise

Sanering av eksisterende VA-anlegg og gjenoppbygging av veg. Anlegget omfatter legging av: hovedvannledning 150 mm SJK C64: 900 meter, spillvannsledning 160 mm PVC: 850 meter, overvannsledning 200 – 500 mm betong: 900 meter og stikkledninger: 1200 meter.