Du er her:
VVA-sanering Båtvegen, m.fl. – Etappe 3

VVA-sanering Båtvegen, m.fl. – Etappe 3

Tjenester:

Sanering av eksisterende VA-anlegg og gjenoppbygging av veg. Anlegget omfatter legging av: hovedvannledning 150 mm SJK C64: 900 meter, spillvannsledning 160 mm PVC: 850 meter, overvannsledning 200 – 500 mm betong: 900 meter og stikkledninger: 1200 meter.

Relaterte referanser

Bilde1
Bilde1
Bilde1
Bilde1
referanse-fallback
Bilde1
Skjermbilde 2023-08-08 072547
rogfast
e6